Vítejte na našem e-shopu plném hraček pro děti

Formulář pro reklamaci

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Dodavatel:                                              

ZARO Solutions s.r.o.                                      
Kabátníkova 105/2                                                  
602 00 Brno                               

IČ: 05193401                                            
info@kdosihrajenezlobi.cz


Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

(název, kód produktu)

 

Předmět reklamace zboží – podrobný popis reklamované závady:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy (označte)

 1. oprava         2.výměna        3. sleva           4. odstoupení od smlouvy

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Pokud můžete, prosíme, zašlete také fotodokumentaci vady emailem.

 

 

Datum reklamace zboží:                                           Podpis zákazníka: 

Při zasílání zboží zpět je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

 

Prosíme dále nevyplňovat.
Reklamace přijata dne:                  
Přijal:

Vyjádření:  

 

 

V:                                 Dne:                                                        Podpis: